QUẠT BÀN ĐẢO

 

Model - BD1012

•   Màu sắc: Kem Môn, Kem Cốm, Kem Xám

•   Tốc độ gió: 3 tốc độ

•   Cánh quạt: 3 lá

•   Ngã tự ngắt điện

   Chiều cao sản phẩm: 40 cm