CONTACT

  • 23/16 Binh Thoi Street, Ward 11, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • (028) 3962 0834 - (028) 3962 6919
  • Lot 47 - 49 Tan Tao Industry Zone, Street No.2, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, HCMC, Vietnam.
  • info@senko.com.vn
  • Lot 14 - 16A, C Street, Tan Tao Industry Zone, Town No.2, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, HCMC, Vietnam.
  • www.senko.com.vn

Hãy liên hệ chúng tôi theo thông tin bên dưới hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi theo mẫu form sau đây, chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất ngay khi nhận được tin nhắn của bạn.

Họ tên

Email

Điện thoại

Tin nhắn