STANDARD & CERTIFICATION

INTERNATIONAL STANDARDS:

The quality of our management system is in-line with the International standards ISO 9001:2008

VIETNAM HIGH QUALITY GOOD

Senko electric fans have been granted the title of Vitenam high quality goods many years.

QUALITY STANDARD

All products are in-line with the national technical regulation QCVN4:2009/BKHCN, that permits us to use the stamp "QUACERT"

Tiết kiệm năng lượng

Quạt điện SENKO đã đạt được tiêu chuẩn 5 sao về Tiết Kiệm Năng Lượng đồng thời được phép dán nhãn SO SÁNH NĂNG LƯỢNG VIỆT.

SẢN PHẨM VIỆT NAM TỐT NHẤT

Quạt điện SENKO là một trong Top 204 Sản Phẩm Hàng Việt Nam Tốt Nhất 2010.